wtorek, 11 czerwiec 2024 08:26

Podpisano umowę dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Sumin”.

Podpisano umowę dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Sumin”. Podpisano umowę dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Sumin”. fot. UMiG Kikół

W dniu 7 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kikół podpisano umowę między Gminą Kikół reprezentowaną przez Burmistrz Renatę Gołębiewską, a firmą KAMA Usługi Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Krystiana Sarnowskiego. Umowa dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Sumin”. Planowany koszt robót wyniesie 2 460 000,00 zł. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie oraz budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną z przyłączami, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, ogrodzeniem utwardzeniem terenu oczyszczalni oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Na inwestycję gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 410 800 zł. Wkład własny gminy wyniesie 49 200,00 zł.