środa, 05 czerwiec 2024 11:06

Każdy głos się liczy!

Marszałek Województwa  Kujawsko Pomorskiego Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego fot.Andrzej Goinski

Samorządy miejskie i gminne, koła gospodyń wiejskich, formacje ochotniczej straży oraz sołectwa w całym regionie mają szansę na nagrodę za pomysłową, a w przypadku samorządów także skuteczną kampanię, która skłoni mieszkańców do licznego udziału w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

– Parlament Europejski nie jest tak odległy od naszych spraw, jak się czasem wydaje. Przeciwnie, zajmuje się kwestiami, które mają pierwszorzędne znaczenie dla regionu i każdego z nas. Proszę wszystkich o udział w wyborach 9 czerwca – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Ordynacja wyborcza do PE jest tak skonstruowana, że to, jak liczna będzie w nim reprezentacja Kujaw i Pomorza, zależy od tego, jak licznie udamy się do urn. A to z kolei będzie realnie wpływać na to, na ile nasz głos będzie w Brukseli słyszalny. Mówiąc wprost: zależy od tego to, czy i na ile w unijnej polityce będą uwzględniane nasze postulaty, nasze oceny, nasze rachuby i potrzeby. Gospodarz województwa przywołał w tym kontekście przyszłość wspólnej polityki rolnej, której gruntownej rewizji domagają się środowiska producentów rolnych naszego regionu. Od kondycji rolnictwa zależy w dużej mierze kondycja regionalnej gospodarki, czyli także stan wojewódzkiego budżetu.

Do wyborów europejskich podchodzimy bardzo poważnie, więc i pula środków, którą przeznaczamy na kampanię profrekwencyjną, ma odpowiednią wartość – to 900 tysięcy złotych.

Nagrodą za najlepszą frekwencję (najwyższy wskaźnik frekwencyjny wyrażony odsetkiem biorących udział w głosowaniu osób uprawnionych) w kategorii obejmującej pięć największych miast regionu (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław) jest 150 tysięcy złotych.

Pozostałe kujawsko-pomorskie miasta i gminy będą rywalizować w czterech osobnych kategoriach (stolice powiatów, pozostałe gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie) o premie w wysokości 75 tysięcy złotych. Rekomendujemy, by pieniądze te zostały wykorzystane na wyjazdy młodych ludzi do wybranych stolic europejskich.

Osobno nagrodzimy:

- koła gospodyń wiejskich,

- jednostki OSP,

- sołectwa,

które przeprowadzą najciekawsze, najbardziej oryginalne i najbardziej nośne kampanie na rzecz szerokiego udziału w wyborach. Na piętnastkę najlepszych w każdej z tych trzech kategorii czekają nagrody po 10 tysięcy złotych każda, z przeznaczeniem na imprezy integracyjne.

Przez dwadzieścia lat obecności w Unii Europejskiej województwo kujawsko-pomorskie pozyskało z UE łącznie 40 mld zł na realizację 17 000 projektów. Zobacz 20 lat w Unii Europejskiej

20 lat w Unii Europejskiej w liczbach

  • 2,5 mld zł – budżet unijny 2004-2006
  • 16,2 mld zł – budżet unijny 2007-2013
  • 18,6 mld zł – budżet unijny 2014-2020
  • 3,3 mld zł – obecny budżet unijny 2021-2027 (do 25 kwietnia 2024 r.)

Nasz wspólny sukces ostatnich 10 lat

  • PKB: wzrost z 75,4 mld zł do 133,9 mld zł*
  • PKB per capita: wzrost z 36,1 tys. zł do 66,5 tys. zł*
  • produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa: wzrost z 47,9 mld zł do 96,2 mld zł*
  • bezrobocie rejestrowane: spadek z 15,5 proc. do 7, 1 proc.**
  • dzieci w wieku 3-5 lat objęte wychowaniem przedszkolnym: wzrost z 72,4 proc. do 86 proc.

(*2014-2022 **2014-2023)

O tym, co konkretnie zyskał nasz region oraz poszczególne miasta, miasteczka i gminy pisaliśmy w publikacjach Razem dla Kujaw i Pomorza 2014-2023. Zobacz Razem dla Kujaw i Pomorza 2014-2023