czwartek, 23 maj 2024 09:03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia fot. Internet

Kikół, dnia 23.05.2024 r.

 

 

Burmistrz Kikoła

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23.05.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kikół, na stronie internetowej www.kikol.pl oraz na stronie BIP http://bip.kikol.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz będzie umieszczony przez okres 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.