czwartek, 23 maj 2024 07:41

Ostrzeżenia meteorologiczne Zjawisko: burze

Ostrzeżenia meteorologiczne Zjawisko: burze Ostrzeżenia meteorologiczne Zjawisko: burze fot. nadesłane

Zasięg ostrzeżeń w województwie
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 93
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:54 dnia 23.05.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brodnicki(45), chełmiński(45), golubsko-dobrzyński(40), Grudziądz(49),
grudziądzki(50), lipnowski(40), rypiński(40), świecki(51), tucholski(50), wąbrzeski(43)
Ważność od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 kujawsko-pomorskie (10 powiatów) od 11:00/23.05 do
23:00/23.05.2024 deszcz 35 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: brodnicki,
chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki,
tucholski i wąbrzeski.
RSO Woj. kujawsko-pomorskie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
burzach
Uwagi W związku z dynamicznym rozwojem zjawisk burzowych stopień ostrzeżenia może zostać
podwyższony.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.