czwartek, 02 maj 2024 14:08

25 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kikole podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków -etap I przebudowa przepompowni”.

25 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kikole podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków -etap I przebudowa przepompowni”. 25 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kikole podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków -etap I przebudowa przepompowni”. fot. UMiG Kikół

25 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kikole podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków -etap I przebudowa przepompowni”. Gminę Kikół reprezentował Burmistrz Józef Predenkiewicz przy kontrasygnacie Skarbnik Wioletty Frej. Wykonawcą jest firma Hydro – Partner Sp. z o.o. z Leszna. Koszt robót budowlanych to: 439 798,80 PLN.Celem przedmiotu umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji przepompowni ścieków w Kikole: P1 ul. Cichy Zaułek, P2 ul. Szosa Toruńska, P3 ul. Plac Kościuszki, P5 ul. Polna 29 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kikole podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków etap II budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa m. Kikół i etap II budowa kanalizacji sanitarnej ul. Prusa”.
Gminę Kikół reprezentował Burmistrz Józef Predenkiewicz przy kontrasygnacie Skarbnik Wioletty Frej. Wykonawcą jest Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. z Iławy. Koszt robót budowlanych to: 710 817,00 PLN.

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=840266491468293&set=pcb.840266744801601