piątek, 08 marzec 2024 12:38

Bezpłatne szkolenia z edukacji prawnej!

Ilustracja (uścisk dłoni, napis nieodpłatna pomoc prawna - darmowe szkolenie) Ilustracja (uścisk dłoni, napis nieodpłatna pomoc prawna - darmowe szkolenie) Źródło fot. Internet

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z edukacji prawnej organizowanych przez Fundację Honeste Vivere. Szkolenia będą odbywały się zdalnie, według tematyki i terminów wskazanych w poniższym harmonogramie.

Udział w zajęciach będzie odbywał się przy pomocy platformy Teams.

Celem zalogowania się na konkretne szkolenie należy skopiować link z tabeli do przeglądarki. Platforma Teams nie wymaga posiadania aplikacji, jedynym wymogiem jest wpisanie imienia i nazwiska lub Nicku.

 Platforma Teams jest obsługiwana przez każdą z przeglądarek za wyjątkiem Mozilla Firefox.  

Logowanie się na konkretne szkolenie jest możliwe najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem każdego spotkania.

SZKOLENIA MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ

Lp.

Data szkolenia

Godzina rozpoczęcia

Temat

Program TEAMS/ LINK DO SPOTKANIA

1

12.03

17.00

Testamenty - jak napisać żeby był ważny

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJhNTFhNTktODI1My00NDY4LTlhZmYtODYwM2ExZjhmMDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

2

12.03

18.00

Niezdolność do pracy - kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4ZjhmZGMtMGVmNy00NWQ2LTg4ZGQtMmFkYzQwOGI3MTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

 

3

19.03

17.00

Zasiedzenie nieruchomości 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI5YzMyYWUtYTJiZC00N2M4LTlhZDMtMWVhMTZlYjI5MDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

4

19.03

18.00

Bezpieczne zakupy przez internet

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBmOWFkNWYtYjEwNC00YTE3LThkMWQtNGI0ZjViYjRjZDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

5

20. 03

8.00

Trudna sytuacja materialna – gdzie uzyskam pomoc

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg0MzRjY2EtYjExMS00OGI0LTg3ZGEtYzk5ZTUwY2Q4ZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

6

20.03

9.00

Sposoby rozwiązania umów

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI5YzdlNDctMWY4YS00NDFlLTlmZTktM2EzMTA4ZDYxNTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

7

27.03

8.00

Fundusz alimentacyjny - kiedy mogę skorzystać

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q0NjgyNDAtN2I3My00M2FkLWE3MzAtYjQ3Nzg3YWEyMmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

8

27.03

9.00

Dziedziczenie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QyZThhNTYtMDIxMi00MjI3LWFkNWItMjM0YzE2NDY3ZDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

9

27.03

17.00

Poręczyłem kredyt - co teraz

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYzYTJkMjAtOTk1YS00ODVkLWJiN2ItZDMwNTA4ZGJhOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

10

27.03

18.00

Czy przysługuje mi zachowek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUwMWZhMTktMDI0MS00M2ZiLWE4ZGYtNjAxN2M1ODhlZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

11.

02.04

17.00

Sąsiedzkie spory graniczne

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJiY2FmMjAtN2UyYi00NTAwLTkyZTgtZmFlNGIzNmM1NTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

12.

02.04

18.00

Testamenty - jak napisać żeby był ważny

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwMmI4ZjItYjNkYi00ODNjLWIyZjctMzNlMWE0MTAyOGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

13.

09.04

17.00

Niezdolność do pracy - kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwODAwYmMtNGRmMS00ZGMzLThjNmQtMWJlYjg2ODNlY2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

14.

09.04

18.00

Fundusz alimentacyjny - kiedy mogę skorzystać

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAyMzU3ZDUtZDUwNi00M2ZlLTg5MDMtNmFiZDViZDllYzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

15.

16.04

18.00

Dziedziczenie

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJkNTdmNTktMWU0Yi00NTAzLWFiYzAtOTNmYmNjNDAxY2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

16.

23.04.

18.00

Poręczyłem kredyt - co teraz

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRhOWZjZDktMTQzZC00OWEzLWFhYzMtN2U3OGMxMWFkZDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

17.

30.04

18.00

Czy przysługuje mi zachowek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdkZmQ2NDAtN2M5My00ZDFiLTg2Y2ItMmQ1OGZiMzhmOTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

18.

07.05

10.00

Zasiedzenie nieruchomości 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkMDk2NmItY2E1MC00ODZlLThiMDEtNTU0YzBiOGI1OTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

19.

07.05

18.00

Bezpieczne zakupy przez internet

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI4ZjYzMTItMzcyMC00MTMyLWJiNTgtYzMwYTVkYmJjM2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

20.

14.05

10.00

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ5ZTdiYTQtMTllNC00N2Q5LThjMjYtNjdhMmVmODQwMzMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d