czwartek, 25 maj 2023 13:43

ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY KIKÓŁ z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku w zamian za Święta przypadające w sobotę

ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY KIKÓŁ z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku w zamian za Święta przypadające w sobotę ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY KIKÓŁ z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku w zamian za Święta przypadające w sobotę fot. Internet

ZARZĄDZENIE NR 39/2023

WÓJTA GMINY KIKÓŁ z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku w zamian za Święta przypadające w sobotę

     Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (U, 2023, 40 tj.) i art. 130

  • 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022. 1510 t. j.),

zarządza się, co następuje:

  • 1. Dzień 09.06.2023 roku (piątek) ustalam dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kikół w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 roku (sobota).
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                Wójt Gminy Kikół