poniedziałek, 08 maj 2023 10:03

Świętowaliśmy Powiatowo-Gminne Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka.

Świętowaliśmy Powiatowo-Gminne Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka- zdjęcie z uroczystości Świętowaliśmy Powiatowo-Gminne Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka- zdjęcie z uroczystości fot. Józef Myszkowski

Dwie podniosłe uroczystości odbyły się w środę 3 maja w gminie Kikół. Świętowaliśmy Powiatowo-Gminne Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Strażaków, którą w kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha odprawili ksiądz kanonik Marek Mrówczyński oraz o. Mieczysław Jankowski z parafii Św. Anny w Trutowie. Uczestnicy uroczystości to władze samorządowe powiatu lipnowskiego, Rada Powiatu, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, władze samorządowe gminy, radni Rady Gminy Kikół, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, członek Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipnie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, Komendant Powiatowy Policji w Lipnie, Kierownik Posterunku Policji w Kikole, Druhny i Druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych, poczty sztandarowe szkół z gminy Kikół oraz terenu powiatu lipnowskiego, poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych z terenu powiatu lipnowskiego oraz gminy Kikół, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy powiatu lipnowskiego oraz gminy Kikół.
Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik w centrum Kikoła upamiętniający walczących w Obronie Ojczyzny. Tu uroczyście podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn, po czym głos zabrał starosta lipnowski Pan Krzysztof Baranowski. Po okolicznościowym przemówieniu, na upamiętnienie i oddanie honorów zebrane delegacje utworzyły kolumnę i złożyły kwiaty.
Po części poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się apel strażaków z okazji przypadającego na 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka, a także nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki SCANIA dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole. Poświecenia wozu bojowego dokonali ksiądz kanonik Marek Mrówczyński oraz o. Mieczysław Jankowski, następnie na ręce Wiceprezesa OSP w Kikole dh Macieja Kałużnego oraz Naczelnika OSP w Kikole dh Dariusza Baranowskiego zostały przekazane kluczyki do samochodu. Przekazania dokonali przedstawiciele fundatorów ciężkiego wozu bojowego w osobach: Wójt Gminy Kikół Pan Józef Predenkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Kikół Pan Jacek Sadowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Lipnowskiego Pani Anna Smużewska, Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski, Komendant Powiatowy PSP w Lipnie brygadier Sławomir Zawitowski oraz Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego druh Zbigniew Agaciński.
Finansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego:
* kwotę 500 000 zł przekazała Gmina Kikół
* kwotę 350 000 zł przekazał Powiat Lipnowski
* kwotę 285 000 zł otrzymaliśmy z Narodowego FOŚiGW
* kwotę 115 000 zł przekazał Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy
* kwotę 100 000 zł przekazał WFOŚiGW w Toruniu.
„Zarząd i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole składają serdeczne podziękowania dla fundatorów za zaangażowanie, wsparcie finansowe i okazaną pomoc w pozyskaniu środków na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki SCANIA dla naszej jednostki. Zapewniamy, że przydzielony samochód, podnoszący sprawność operacyjną naszej jednostki będzie dobrze służył społeczeństwu Gminy Kikół oraz Powiatu Lipnowskiemu. Niech św. Florian wynagrodzi Wam życzliwość i wspiera w realizacji codziennych zadań i obowiązków” – mówi dh Paweł Znaniecki.
Po uroczystym przekazaniu samochodu strażakom z Jednostki OSP Kikół życzenia i podziękowania skierowali również przybyli goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Komendant Powiatowy PSP w Lipnie, który na ręce Prezesa OSP w Kikole przekazał podarunek w postaci węża strażackiego, który będzie wyposażaniem nowego samochodu strażackiego marki SCANIA.
Z okazji strażackiego święta druhom wręczono medale i odznaczenia. Na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczony został druh Tomasz Kuczkowski z OSP Kikół.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipnie odznaką „Strażak wzorowy” odznaczeni zostali druhowie z OSP w Kikole: dh Bartłomiej Baranowski, dh Rafał Bonisławski, dh Kamil Kałużny oraz dh Kamil Wróblewski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kikole odznaki „Za wysługę lat” otrzymali członkowie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli, którzy w jej szeregach są od 20 lat: dh Sylwester Śmigiel, dh Józef Szmelter, dh Adam Drozdowski, dh Zbigniew Wachowski, dh Paweł Błaszkiewicz, dh Zbigniew Zalewski, dh Grzegorz Maślewski, dh Lech Piechocki oraz dh Mieczysław Jankowski. Odznakę „Za wysługę lat” odebrał też druh Lucjan Łukaszewski, który służbę pełni od ponad 50 lat - najpierw w Jednostce OSP Kikół, a teraz w KOSP Wola.
Wyróżniono także strażacką młodzież. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kikole przyznano brązową odznakę młodzieżowej drużyny pożarniczej druhowi Antoniemu Kuczkowskiemu z OSP w Kikole.
Po udekorowaniu medalem i odznaczeniami Orkiestra Dęta ze Zbójna odegrała hymn strażacki „Rycerze Floriana”. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Kikół Pan Józef Predenkiewicz, który podziękował wszystkim przybyłym za obecność, a zwracając się do strażaków podziękował im za gotowość niesienia pomocy, ratowania życia i mienia całej społeczności gminy Kikół.
Po uroczystościach wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek.
Foto. Józef Myszkowski

link do galerii Facebook