poniedziałek, 13 marzec 2023 12:59

Dzień Sołtysa w Gminie Kikół

Dzień Sołtysa w Gminie Kikół zdjęcie ze spotkania z Paniami i Panami Sołtysami z sołectw naszej gminy Dzień Sołtysa w Gminie Kikół zdjęcie ze spotkania z Paniami i Panami Sołtysami z sołectw naszej gminy fot. UG Kikół
Przypadający w dniu 11 marca Dzień Sołtysa wpisuje się na stałe w kalendarz uroczystości gminnych. Jak wiadomo funkcja Sołtysa jest bardzo dużym wyzwaniem, za którym idą nowe obowiązki, zadania czy nawet problemy. Jest to także satysfakcja z wykonywanych społecznie prac, bardzo często kosztem prywatnego czasu. Dzięki temu w każdej sytuacji możemy na Was liczyć. By docenić ciężką pracę sołtysów Wójt Gminy Kikół zorganizował w dniu 9 marca br. w świetlicy wiejskiej w Kikole spotkanie z Paniami i Panami Sołtysami z sołectw naszej gminy, aby w ten sposób osobiście podziękować za ich zaangażowanie, trud pracy oraz czas poświęcony na rzecz lokalnej społeczności.
Podczas uroczystości obecni byli Sekretarz Gminy Małgorzata Baranowska, Skarbnik Gminy Wioletta Frej oraz Przewodniczący Rady Gminy Jacek Sadowski.
Przedstawiciele władzy samorządowej wręczyli symboliczne upominki i kwiatki, a przede wszystkim podziękowali za owocną współpracę z samorządem Gminy, jak i mieszkańcami podkreślając, że kierowane słowa uznania pokażą jak ważną funkcję pełnią sołtysi na szczeblu gminnym.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku poruszano tematy związane z planowanymi inwestycjami w danych sołectwach.