piątek, 26 sierpień 2022 11:06

Poprawne złożenie wniosku drogą elektroniczną

Poprawne złożenie wniosku drogą elektroniczną Poprawne złożenie wniosku drogą elektroniczną fot. Internet

Mieszkańcy gminy!

Jeśli złożyliście lub planujecie złożyć wniosek na dodatek węglowy drogą elektroniczną musicie pamiętać, że:

zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,  wniosek o wypłatę dodatku węglowego  złożony  za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że wniosek stanowiący załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP WYMAGA ODRĘBNEGO PODPISU, aby został uznany za prawidłowo podpisany.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu będą wymagały korekty lub ponownego złożenia.

 

Jeśli chcesz podpisać wniosek  profilem zaufanym przejdź na stronę poniżej:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Instrukcja w załączniku poniżej