środa, 15 grudzień 2021 12:53

Gmina Kikół otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na Remont – termomodernizację wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Ciełuchowie.

Gmina Kikół otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na Remont – termomodernizację wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Ciełuchowie. Gmina Kikół otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na Remont – termomodernizację wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Ciełuchowie. fot. UG Kikół

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 549 467,83 zł pozostałe koszty inwestycji stanowią wkład własny w wysokości 39 822,46 zł oraz koszty niekwalifikowalne (remont garażu OSP) w wysokości  48 007,71 zł.

Cała wartość inwestycji to: 637 298,00 zł.

W ramach prac budowlanych przewidziano między innymi następujące prace:

 • Dokonano rozbiórki posadzek i wykonano nowe
 • Dokonano rozbiórki ścian działowych i pobudowano nowe
 • Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
 • Zamontowano rolety zewnętrzne
 • Wymieniono pokrycie dachowe
 • Zamontowano rynny i rury spustowe
 • Wykonano utwardzenie terenu wokół świetlicy z kostki brukowej
 • Wybudowano kominek na Sali głównej
 • Docieplono elewację z wykończeniem tynkiem
 • Dokonano remontu instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej
 • Wykonano instalację ogrzewania i wentylacji
 • Wyposażono świetlice w stoły i krzesła
 • Zakupiono meble kuchenne
 • Zakupiono podstawowe wyposażenie kuchni (np. szklanki, talerze)

Ponadto wyremontowano garaż OSP.