wtorek, 21 czerwiec 2022 09:08

Finał XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. ,,Póki nie jest za późno”.

Laureatki z dyplomami Laureatki z dyplomami fot. nadesłane

,,Pamiętajmy o tych, co odeszli, inaczej naprawdę będą martwi”
(autor nieznany)

10 czerwca 2022 r. miał miejsce finał XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. ,,Póki nie jest za późno”.
Konkurs organizowany jest przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Łambinowicach i Opolu. Jego ideą jest rozbudzanie zainteresowań historią, obecnym stanem miejsc i obiektów pamięci narodowej, a także losami świadków historii. Wydarzenie odbyło się w sąsiadującej z Muzeum Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
Uczennice Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole Julia Fabiszewska, Klaudia Mikołajczyk i Ada Sadowska wywalczyły III miejsce. Przygotowały audycję radiową ,,Pamięć”, w której przypomniały społeczności szkolnej i mieszkańcom naszej gminy dokonania Ludwika Orszta. Zwróciły również uwagę władz gminnych na stan grobowca rodziny Orsztów.
Po wyborze tematu autorki audycji rozpoczęły zbieranie informacji i pisanie scenariusza. Uczennice przeprowadziły sondę wśród uczniów i zweryfikowały stan wiedzy o bohaterze pracy. Dziewczęta spotkały się również z panem wójtem Józefem Predenkiewiczem i zapytały o sposoby kultywowania pamięci o lokalnych bohaterach. Padło też pytanie o możliwość odnowienia grobowca. Pan wójt obiecał przeprowadzenie prac remontowych.

link do wyników https://www.cmjw.pl/aktualnosci/znamy-laureatow-konkursu-na-projekt-historyczny,1654.html

Tekst J. Kuczkowska