wtorek, 21 czerwiec 2022 07:30

Tradycyjnie Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Kikole

Po zmaganiach strażaków podczas zawodów podsumowania dokonał Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Kikole druh Józef Predenkiewicz. Po zmaganiach strażaków podczas zawodów podsumowania dokonał Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Kikole druh Józef Predenkiewicz. fot. UG Kikół
Pięć drużyn reprezentujących jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kikół wzięło w miniony weekend, w niedzielę 19 czerwca udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Zgodnie z regulaminem druhny i druhowie mieli do wykonania dwa ćwiczenia na czas.
Tradycyjnie Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Kikole, będące formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych rozegrane zostały na boisku sportowym w dwóch konkurencjach:
sztafeta pożarnicza z przeszkodami, ćwiczenie bojowe.
Nad ich przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie, której przewodniczył kpt. mgr inż. Patryk Szajgicki.
W zawodach sportowo-pożarniczych ważny jest zarówno czas jak i regulaminowe wykonanie zadań.
Podczas realizowania zadań liczył się przede wszystkim czas, jak również poprawność ich wykonania, gdyż w przypadku popełnianych błędów przyznawane są punkty karne. Te doliczane są do końcowego wyniku zawodów w postaci dodatkowego czasu.
Zmagania rozpoczęto od sztafety pożarniczej. Druga konkurencja wiązała się z ćwiczeniem bojowym, które polegało na zbudowaniu pełnej linii gaśniczej. Tutaj nawet bardziej niż podczas sztafety liczyła się praca zespołowa.
Wyniki Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych Kikół 2022 w klasyfikacji generalnej:
1. miejsce - OSP Moszczonne
2. miejsce - OSP Kikół
3. miejsce - OSP Grodzeń
4. miejsce - KOSP Wola
5. miejsce - OSP Ciełuchowo.
Najlepszy wynik w sztafecie pożarniczej uzyskali druhowie z Jednostki OSP Moszczonne, natomiast w ćwiczeniu bojowym najlepszy wynik osiągnęli druhowie z OSP w Kikole.
Puchary, dyplomy i nagrody wręczał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Józef Predenkiewicz w asyście druha Pawła Znanieckiego – Komendanta Gminnego OSP w Kikole.
Po zmaganiach strażaków podczas zawodów podsumowania dokonał Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Kikole druh Józef Predenkiewicz. Podziękował drużynom za dobre przygotowanie się do zawodów, dziękował również organizatorom oraz sędziom z Państwowej Straży Pożarnej za sprawne ich przeprowadzenie.