piątek, 17 czerwiec 2022 10:55

Dnia 15 czerwca 2022 r. w sali widowiskowej, znajdującej się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. ,,Wierszyki Łamiące Języki”.

Dnia 15 czerwca 2022 r. w sali widowiskowej, znajdującej się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. ,,Wierszyki Łamiące Języki”. Dnia 15 czerwca 2022 r. w sali widowiskowej, znajdującej się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. ,,Wierszyki Łamiące Języki”. fot. OKGK
Dnia 15 czerwca 2022 r. w sali widowiskowej, znajdującej się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. ,,Wierszyki Łamiące Języki”.
Organizatorzy przedsięwzięcia to Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole. W konkursie udział wzięło dziewięciu uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kikół. Uczniowie przygotowali do recytacji dwa wiersze, które dotyczyły innej trudności wymowy.
Pierwsze miejsce zajęła Julia Dykowska z klasy III, która recytowała wierszyki pt. ,, RRRymowanka” oraz ,,CHRZĄSZCZ”. Drugie miejsce zajęła Nadia Jakfat z klasy II recytując wierszyki pt. ,,JERZY” autorstwa Katarzyny Szoplik oraz ,,RRR...” K. Łochockiej. Trzecie miejsce wywalczyła Zofia Wajer z klasy II, która recytowała wierszyki pt. ,,TRZYNADLE” autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej oraz ,,RRR...” K. Łochockiej. Pozostałe dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
Laureatów oceniała Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie Iwona Kowalska oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Arkadiusz Świerski.
Fundatorzy nagród to Wójt Gminy Kikół oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole.
Gratulujemy