poniedziałek, 02 maj 2022 10:09

211 500, 00 zł w ramach projektu grantowego “Cyfrowa Gmina” dla Gminy Kikół

logo cyfrowa gmina logo cyfrowa gmina fot. UG Kikół

Gmina Kikół podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

Cyfrowa gmina.

Krótki opis projektu:

Koncepcja projektu zakłada przede wszystkim  przejście z pracy przy pomocy metod tradycyjnych (papierowych) na cyfrową obsługę obywatela oraz cyfrowy obieg dokumentów generowanych przez Urząd Gminy Kikół. Będzie to zmiana o znaczeniu fundamentalnym i rewolucyjnym, istotny krok w obsłudze mieszkańca gminy. Wyraźnie należy wskazać że zmiana ta początkowo będzie jedną z form kontaktu obywatela z gminą i zapewni płynne przejście od tradycyjnych kontaktów w tym wizyt petentów do pracy online. Te rozwiązania pozwolą na zyskanie czasu oraz oszczędności. Uzyskane środki będą mogły być wykorzystane w innych sferach codziennego życia mieszkańców. Ponadto planuje się również przeprowadzić szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników. Planowany jest również zakup 7 stacji roboczych, które zastąpią najstarsze i najbardziej wyeksploatowane urządzenia, a także oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Cel projektu:

Opis koncepcji realizacji grantu wpisuje się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 wlatach 2020/21.

 Planowane efekty:

Zakup Portalu Komunikacji Online – rozwiązanie integrujące programy dziedzinowe z e- PUAP-em oraz z systemem płatności – PayBayNet firmy KIR S.A uruchomionym na e-PUAP.

Zakup systemu Zarządzania Dokumentacją (eZD).

Zakup szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Kikół w zakresie obsługi nabytego systemu e Zarządzania Dokumentacją oraz Portalu Komunikacji Online.

Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zakup Sprzętu IT (7 sztuk komputerów jednostka centralna wraz z monitorem i oprogramowaniem).

Zakup serwera do backup NAS.

Wartość projektu:

211 500,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

211 500,00 zł

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Numer i nazwa osi priorytetowej: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,

Numer i nazwa działania: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.