czwartek, 17 marzec 2022 11:12

Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy. Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy fot. Internet

Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Możliwość taka przysługuje jedynie obywatelom Ukrainy, którzy:

  • wjechali legalnie bezpośrednio z Ukrainy na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości) w związku z działaniami wojennymi i
  • deklarują chęć pozostania na terytorium Polski.

Pobyt tych osób na terytorium Polski uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Należy pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej
1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do skorzystania z wydłużonego czasu wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

W stosunku do umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy, którzy nie spełniają powyższych warunków, a także z obywatelami innych państw, nadal obowiązuje limit czasu trwania tych umów tj. 180 dni w danym roku kalendarzowym.

.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r., od dnia 9 marca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 10% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy