czwartek, 17 marzec 2022 07:48

Kikolskim emerytom energii i zapału można tylko pozazdrościć! Zdjęcia z walnego zebrania seniorów z Kikoła

Kikolskim emerytom energii i zapału można tylko pozazdrościć! Zdjęcia z walnego zebrania seniorów z Kikoła Kikolskim emerytom energii i zapału można tylko pozazdrościć! Zdjęcia z walnego zebrania seniorów z Kikoła fot. Małgorzata Chojnicka

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół prężnie działa pod przewodnictwem Mieczysława Sławkowskiego niezależnie od okoliczności. Kilka dni temu odbyło się walne zebranie, podczas którego podsumowano ubiegły rok i udzielono zarządowi absolutorium. Zatwierdzono też bieżący plan pracy. Trwają przygotowania do wycieczki do Wilna, ale póki co jest małe zainteresowanie wyjazdem. Tu na pewno swoje zrobiła wojna w Ukrainie. Kikolscy emeryci wystąpią o dofinansowanie swych przedsięwzięć do marszałka województwa i do starosty lipnowskiego. Przy okazji zebrania nie zabrakło życzeń dla pań z okazji Dnia Kobiet oraz składki na rzecz pomocy ukraińskim uchodźcom. Takie gesty mają nie tylko wymiar materialny, ale są przede wszystkim gestem solidarności z ludźmi, którzy muszą szukać schronienia daleko od swoich domów.

GALERIA --- link https://lipno.naszemiasto.pl/

 

źródło: https://lipno.naszemiasto.pl/