poniedziałek, 25 październik 2021 07:27

XXX Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 27 października 2021 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXX Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXX Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku 2021.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie.