środa, 29 wrzesień 2021 11:46

Wójt Gminy Kikół Pan Józef Predenkiewicz oraz Skarbnik Gminy Pani Wioletta Frej podpisali umowy ze Starostą Lipnowskim Panem Krzysztofem Baranowskim.

Wójt Gminy Kikół Pan Józef Predenkiewicz oraz Skarbnik Gminy Pani Wioletta Frej podpisali umowy ze Starostą Lipnowskim Panem Krzysztofem Baranowskim Wójt Gminy Kikół Pan Józef Predenkiewicz oraz Skarbnik Gminy Pani Wioletta Frej podpisali umowy ze Starostą Lipnowskim Panem Krzysztofem Baranowskim Joanna Madzierska

Podczas obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kikół w dniu 28.09.2021 r. Wójt Gminy Kikół Pan Józef Predenkiewicz oraz Skarbnik Gminy Pani Wioletta Frej podpisali umowy ze Starostą Lipnowskim Panem Krzysztofem Baranowskim, który uczestniczył w obradach sesji. Umowy opiewają na łączną kwotę 268 tys. zł, co znacząco zasili budżet naszej gminy.
Przekazane środki w wysokości 170 tys. zł. zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania polegającego na „Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”. Natomiast pozostałe środki pochodzące z funduszu PFRON w wysokości 98 tys. zł, dotyczyć będą zakupu 9-osobowego busa na potrzeby osób niepełnosprawnych.

tekst i zdjęcia Joanna Madzierska