piątek, 30 lipiec 2021 12:04

KLUB MŁODZIEŻOWY W KIKOLE

na zdjęciu od lewej: p. Wioletta Błaszkiewicz, inspektor ds. inwestycyjnych UG Lipno, p. Ewa Żuchowska, p.o. dyrektor SP w Kikole, p. Maria Jolanta Wyborska, PANACEUM-OMEGA,  p. Aleksandra Szplitgerber, UMiG Skępe na zdjęciu od lewej: p. Wioletta Błaszkiewicz, inspektor ds. inwestycyjnych UG Lipno, p. Ewa Żuchowska, p.o. dyrektor SP w Kikole, p. Maria Jolanta Wyborska, PANACEUM-OMEGA, p. Aleksandra Szplitgerber, UMiG Skępe fot. nadesłane

Z wielką radością informujemy, że od września 2021r. w Szkole Podstawowej im. I. A. w Kikole funkcjonował będzie Klub Młodzieżowy realizowany w ramach Projektu Grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Na ten cel udało się pozyskać 50 000 zł.

Oprócz zajęć i konkursów dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, na uczniów czekać będą tablety, materiały piśmiennicze, catering. Zaplanowano również wycieczkę oraz spotkanie bożonarodzeniowe.