środa, 28 lipiec 2021 11:37

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O: 146

Ostrzeżenie hydrologiczne (gwałtowne wzrosty stanów wody) kujawsko-pomorskie Ostrzeżenie hydrologiczne (gwałtowne wzrosty stanów wody) kujawsko-pomorskie fot. Internet

CZK.6335.1.148.2021

                          Bydgoszcz, 28 lipca 2021 r.

 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Zlewnie dopływów Noteci (kujawsko-pomorskie).

 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 28.07.2021 do godz. 07:00 dnia 29.07.2021

 

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

 

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Dyżurny hydrolog: Tomasz Krukowski

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu.