piątek, 21 maj 2021 10:17

W Kikole kolejne trzy ulice będą miały kanalizację

Rozbudowa kanalizacji w Kikole już się rozpoczęła. Przy sprzyjającej pogodzie szybko postępują prace ziemne. Rozbudowa kanalizacji w Kikole już się rozpoczęła. Przy sprzyjającej pogodzie szybko postępują prace ziemne. fot. Małgorzata Chojnicka

W Kikole trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej o kolejne trzy ulice. Prace już się rozpoczęły. W tej chwili trwają roboty ziemne na gruntach ornych i wykonawca dokłada starań, by uporać się z nimi jak najszybciej. Najważniejsze, że dopisuje pogoda i można pracować bez przeszkód. To duże przedsięwzięcie inwestycyjne, bo jego koszt wynosi 284 tys. zł.

Pod koniec stycznia br. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kikole na ulicach: Kasztelańska, Lipowa i Piaskowa. Termin zakończenia prac wyznaczono na 29 października br. To duże zadanie, które poprawi jakość życia mieszkańców tych ulic. Nie będą musieli przynajmniej pamiętać o terminowym wywozie nieczystości. W gminie Kikół bieżący rok jest bardzo pracowity pod względem inwestycyjnym. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hornówku w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość zadania to kwota 304 721 zł. Gmina oczekuje na jego ocenę. Już niebawem, bo do końca maja br. zakończy się budowa ulicy Rzemieślniczej w Kikole. Wartość inwestycji wynosi 430 172 zł przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 258 103 zł. Pozostało jedynie załatwienie spraw formalnych. Ta ulica została wybudowana od podstaw. Powstała kanalizacja deszczowa, jezdnia, zjazdy do posesji i chodniki. Z kolei w Ciełuchowie trwa termomodernizacja dwóch obiektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. To Szkoła Podstawowa oraz świetlica wiejska, która dodatkowo zostanie wyremontowana i doposażona. Koszt realizacji tych inwestycji to 1 mln 101 tys. zł przy dofinansowaniu wynoszącym ponad 912 tys. zł. Ponadto zakończono budowę drogi w Lubinie i w tej chwili czeka tylko na rozliczenie wniosek o płatność.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Kikół otrzyma dofinansowanie do pierwszego etapu budowy drogi w Wolęcinie. Wartość inwestycji to 1 161 482 zł, a kwota wsparcia wyniesie 696 889 zł. Wnioski zostały złożone na oba etapy, ale drugi z nich znalazł się na liście rezerwowej.
W budżecie znalazły się również mniejsze zadania. Jednym z nich jest zakup urządzeń na plac zabaw za 25 tys. zł czy doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole.
- Naszą największą tegoroczną inwestycją jest stacja uzdatniania wody w Suminie – mówi Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. – Będzie ona kosztowała około 3,3 mln złotych, ale rozwiąże nasze problemy z zaopatrzeniem w wodę. Będzie miała taką moc, że wody nie zabraknie nawet w czasie suszy. Zakończenie tej inwestycji zaplanowaliśmy na 2022 rok.

tekst Małgorzata Chojnicka

więcej na https://lipno.naszemiasto.pl