czwartek, 15 kwiecień 2021 07:15

Uczniowie SP Kikół w XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. ,,Póki nie jest za późno”

projekt historyczny pt. ,,Póki nie jest za późno” projekt historyczny pt. ,,Póki nie jest za późno” fot. Internet

Drużyna Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole w składzie:

  • Cecylia Kozłowska kl. VI c
  • Aleksandra Korbecka VIII a
  • Jakub Korbecki kl. VIII a

 przystąpiła do XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. ,,Póki nie jest za późno”. Organizatorem konkursu jest Centralne Biuro Jeńców Wojennych.

            Ideą przyświecającą Organizatorom jest rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz nauczycieli wydarzeniami, postaciami, miejscami związanymi z konfliktami zbrojnymi XX w.

Udział w konkursie ma mobilizować młodych ludzi do poszukiwań, gromadzenia, badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w ciekawy i twórczy sposób.

            Uczniowie SP Kikół zatytułowali swój projekt ,,Rodzina Orsztów ma swoje korzenie w Kikole”. W swojej pracy zamieścili informacje o członkach rodziny, którzy włączyli się w walkę o niepodległość i obronę Ojczyzny.

Pod poniższym adresem znajduje się praca:

 

https://padlet.com/jkspkikol/bfzvmasc2prpntmz