poniedziałek, 25 styczeń 2021 13:18

Zgłoszenia do konkursu "Zabytek zadbany"

zabytek zadbany 2021 zabytek zadbany 2021 fot. Internet

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zabytek Zadbany". Konkurs może poszczycić się wieloletnią tradycją. Po raz pierwszy zorganizowany został w 1975 roku. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania - badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane - celem utrzymania w jak najlepszym stanie obiektów, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania.

Zgłoszenia do konkursu "Zabytek zadbany" rozpatrywane będą w następujących kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych.
  4. Architektura i budownictwo drewniane.
  5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków lub konserwatorzy samorządowi. Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny, termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021r.

Szczegóły dotyczące procedury konkursowej oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.