czwartek, 05 listopad 2020 09:18

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciełuchowo.

droga Ciełuchowo droga Ciełuchowo fot. UG Kikół

Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,499km w obrębie geodezyjnym: Ciełuchowo cz. dz. nr 308” w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.

Projekt zakładał wykonanie drogi o konstrukcji tłuczniowej z kamienia łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku o długości 0,499km.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31mm

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltową i grysami,

- wykonanie umocnionych poboczy.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 199 087,80 zł z czego kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji to 46 906,00 zł.

 Poniżej zdjęcia przedstawiające zrealizowaną inwestycję.

droga droga Ciełuchowo fot. UG KIKÓŁ

droga droga Ciełuchowo fot. UG KIKÓŁ