środa, 27 marzec 2019 09:19

Inwestycje

Gmina Kikół realizuje zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem”    

6

4

W dniu 18 sierpnia 2017 Gmina Kikół złożyła do LGD w Dobrzyniu Nad Wisłą wniosek na operację w ramach poddziałania 19.2. „Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z włączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt zakłada: zakup placu zabaw dla dzieci, zakup siłowni zewnętrznej, zakup akcesoriów na boisko do piłki plażowej, monitoring i oświetlenie, toalety przenośne, ławki, wyposażenie sprzętu wodnego. Dodatkowo zostaną wyremontowane pomosty - wymiana desek podkładu pomostów. Powstanie także parking dla rowerów. W dniu 10 kwietnia 2018r. została podpisana umowa Urzędzie Marszałkowskim, Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 233 003,00 zł.        

W dniu 18 marca 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na w/w zadanie. W postępowaniu udział wzięło 6 Wykonawców z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Produkcja Usługi Handel „DAR-POL” Dariusz Rapciewicz Tupadły 6, 87 – 603 Wielgie, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę: 618 366,36 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 25 marca 2019 r. Termin wykonania zamówienia planuje się na 30.08.2019 r.