środa, 18 listopad 2020 12:55

Nowe broszury KRUS

broszury: KRUS w liczbach, Możliwość refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników  i domowników broszury: KRUS w liczbach, Możliwość refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników i domowników fot. KRUS

Nowa broszura Kasy „KRUS w liczbach”

Kasa prezentuje nową broszurę statystyczną zawierającą najistotniejsze dane ukazujące skalę zadań realizowanych przez KRUS w latach 2017–2019.

Broszura „KRUS w liczbach” przedstawia najważniejsze informacje i dane statystyczne dotyczące ustawowej działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań prewencyjnych.

W ostatnich latach Kasa odnotowuje znaczny spadek liczby wypadków. Przyczynia się do niego wzrost świadomości zagrożeń w rolnictwie oraz konsekwentna realizacja celów prewencyjnych przez jednostki terenowe Kasy. Działania te wzmacnia także udział Kasy w międzynarodowej kampanii Wizja Zero.

Celem publikacji jest lepsze poznanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz idei odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury.

Możliwość refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników
i domowników

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował broszurę dla tych, którzy mogą wnioskować o refundację składek.

Broszura zawiera komplet informacji na temat możliwości refundacji oraz instrukcję wypełniania wniosków.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

więcej na:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/nowa-broszura-kasy-krus-w-liczbach/

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/mozliwosc-refundacji-skladek-dla-niepelnosprawnych-rolnikow-i-domownikow/