poniedziałek, 16 listopad 2020 14:10

NIE PAL ŚMIECI !!! NIE ZATRUWAJ ŚRODOWISKA W KTÓRYM MIESZKASZ!!!

kominy i dym kominy i dym fot. Internet

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym, wraz ze zbliżającym się okresem grzewczym, nasila się problem spalania śmieci w domowych piecach i paleniskach. To również okres porządkowania ogrodów i podwórzy. Problem ten dotyczy nie tylko mieszkańców wsi, małych miasteczek czy dużych aglomeracji. Skala tego problemu jest tak duża, gdyż obejmuje cały kraj. Do domowych pieców oraz palenisk trafiają wszelkiego rodzaju palne przedmioty: pojemniki z tworzywa sztucznego, kolorowe czasopisma, gazety, płyty wiórowe, opony czy stara odzież. Szkodliwość tych substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża dlatego, że są emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw czy małych lokalnych kotłowni. Takie zachowania powodują zanieczyszczanie powietrza silnie trującymi związkami chemicznymi, rakotwórczymi dioksynami.
Rozpoznania, czy ktoś spala odpady, dokonuje się m.in. na podstawie zabarwienia dymu wydobywającego się z komina, a przede wszystkim na podstawie nieprzyjemnego, charakterystycznego zapachu unoszącego się w powietrzu.
W przypadku podejrzenia spalania odpadów w piecach domowych należy zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy upoważnieni są do przeprowadzenia kontroli w zakresie spalania odpadów zgodnie z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j)
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów zgodnie z art.191 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j.) podlega karze aresztu, albo grzywny. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł. lub grzywna w wysokość 5 000 zł, jeżeli sprawa trafi do sądu.

 

Bądźmy rozsądni dbajmy o siebie !
Odpady palą się szybko a problem pozostaje na długo. Efekty spalania odpadów w domowych piecach wcześniej czy później wszyscy odczujemy!!!