wtorek, 06 październik 2020 15:00

Klauzula Informacyjna Wynajem Świetlicy Wiejskiej

Napisane przez Admin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kikół reprezentowana przez Wójta Gminy Kikół z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kikole , ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 54 28 94 670.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na powyższy adres.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy najmu świetlicy, w tym rozliczenia najmu (nawet bezumownego) na podstawie umowy najmu (art.6 ust.1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie danych osób kontaktowych pozyskanych od Najemcy (imię, nazwisko, dane teleadresowe) przez okres trwania umowy, a następnie przedawnienia roszczeń pomiędzy stronami umowy.
  • a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów , w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres wynikający z rozporządzenia;
 4. Podanie danych Najemcy jest niezbędne do zawarcia umowy.
 5. Ma Pani/ Pan prawo do:
  • dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;
  • żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO;
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO;
  • usunięcia danych w przypadkach określonych RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 6. Nie ma Pani/Pan prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą przetwarzania danych, ani przenoszenia danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracujemy:
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną;
  • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
Czytany 920 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 październik 2020 15:47