środa, 19 sierpień 2020 08:27

Laptopy dla szkół z terenu Gminy Kikół

klawiatura, napis "laptopy dla szkół", loga, herb Gminy Kikół klawiatura, napis "laptopy dla szkół", loga, herb Gminy Kikół fot. Internet

Gmina Kikół przystąpiła do programu „Zdalna szkoła” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Kikół na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 999,94 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gm. Kikół. Na podstawie zapytania ofertowego w dniu 24 lipca 2020r. wyłoniono dostawcę sprzętu, który zgodnie ze złożoną ofertą dostarczył 26 laptopów wraz z oprogramowaniem. Laptopy zostaną przekazane w użyczenie do szkół podstawowych w Kikole, Ciełuchowie, Woli i Zajeziorzu, których dyrektorzy w dalszej kolejności użyczać będą sprzęt dla poszczególnych uczniów i nauczycieli według indywidualnych potrzeb. Pozyskane laptopy w znaczący sposób wpłyną na usprawnienie procesu nauczania w szkołach. W chwili obecnej Gmina Kikół czeka na rozpatrzenie wniosku złożonego w ramach kolejnego programu „Zdalna szkoła+”, w ramach którego możliwy będzie zakup kolejnej partii laptopów w ilości ok. 41 szt.