środa, 12 wrzesień 2018 10:30

INFORMACJA

STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

INFORMACJA

W związku z przypadającym w roku szkolnym 2018/2019 ustawowym terminem składania wniosków w dniu 15 września 2018r. przypadającym w sobotę, na podstawie art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) powyższy termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa w dniu 17 września 2018r. (poniedziałek).