wtorek, 16 październik 2018 18:21

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w Gminie Kikół

tyt161018

W dniu 10 października 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazł się projekt  Gminy Kikół dotyczący przebudowy drogi gminnej, w którym wartość zadania wynosi 904 271,29 zł a planowana kwota dofinansowania 575 388,00 zł.