środa, 06 maj 2020 14:55

Bezpłatna utylizacja odpadów z działalności rolniczej na terenie Gminy Kikół

fol

Źródło: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/10-mln-zlotych-na-utylizacje-folii-rolniczej-ale-dla-wybranych/

Gmina Kikół uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 127 340,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W dalszym etapie zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe, które wyłoni przedsiębiorcę do wykonania przedsięwzięcia. Rolnicy, którzy złożyli wniosek w październiku 2019 r. zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych procedurach związanych z przedsięwzięciem. Realizacja tego zadania przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej, co będzie miało wpływ na uniknięcie nielegalnego spalania tych odpadów oraz powstawania dzikich wysypisk. Przyczyni się to również do poprawy ładu i porządku na terenie gminy.