piątek, 19 październik 2018 10:58

Droga w Moszczonnym

{pgslideshow id=510|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

 Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,830 km, w obrębie geodezyjnym: Moszczonne cz. dz. nr 54, 138/12 i 139/9” w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji

Projekt zakładał m.in.
- wykonanie koryta gł .20cm w gruncie kat. III
- wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego kamiennego twardego 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – dolna
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego kamiennego twardego 0/32mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – górna warstwa z zaklinowaniem, zamiałowaniem
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na emulsji modyfikowanej z grysów 5/8mm i 8/11mm bazaltowych 3320.00+60.00+35.00 = 3415.00
- wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym
- wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 251 808,06 zł z czego dofinansowanie z dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji 75 200,00 zł