środa, 29 kwiecień 2020 14:18

Uwaga- Konkursy.

 konkurs obrazek

Przypominamy o gminnych konkursach upamiętniających Zbrodnię Katyńską.
Ustalono nowy termin składania prac - 15 maja 2020 r.
Autorzy prac przechowują oryginały, które później przekażą Organizatorowi.
Przypominamy kategorie konkursowe:
- praca literacka ,,Gdyby Katyń się nie zdarzył…”
- praca plastyczna (technika i format dowolne) ,,Co dla mnie oznacza Zbrodnia Katyńska”
- prezentacja multimedialna ,,Zbrodnia Katyńska - jak wielką stratę poniosło polskie społeczeństwo”
                                                               Organizatorzy:

                             Szkoła Podstawowa w Kikole i Ośrodek Kultury Gminy Kikół

       W tym roku mija 80 lat od popełnionej przez Rosjan na polskich oficerach Zbrodni Katyńskiej.

         Aby oddać hołd ofiarom i upamiętnić w świadomości młodego pokolenia to tragiczne wydarzenie, Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego wraz
z Ośrodkiem Kultury Gminy w Kikole przygotowały dla uczniów z terenu naszej gminy trzy konkursy.

  1. Literacki konkurs historyczny ,,Gdyby Katyń się nie zdarzył”.
  2. Konkurs plastyczny na plakat ,,Co dla mnie oznacza Zbrodnia Katyńska”.
  3. Konkurs na prezentację multimedialną ,,Zbrodnia Katyńska - jak wielką stratę poniosło polskie społeczeństwo”.

Cele konkursów:

- konkursy są realizowane w ramach projektu ,,Ich służba trwa, a pamięć o Nich nie gaśnie”,

- poszerzenie i pogłębienie wiedzy historycznej,

- upowszechnienie wiedzy o najnowszej historii Polski, ze szczególnym  uwzględnieniem zagadnień dotyczących Zbrodni Katyńskiej oraz straty, jaką poniosło polskie państwo w jej wyniku,

- kształtowanie postaw patriotycznych,

- rozwijanie umiejętności pisania opowiadania historycznego,

- kształtowanie twórczego podejścia do zagadnień historycznych

- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,

- kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

     Literacki konkurs historyczny ,,Gdyby Katyń się nie zdarzył”.

Zadanie ucznia polega na napisaniu opowiadania w konwencji historii alternatywnej, które twórczo rozwija temat. Uczeń, znając fakty dotyczące Zbrodni Katyńskiej, tworzy opowiadanie opisujące jak wyglądałaby historia naszego kraju, gdyby Rosjanie nie wymordowali polskich oficerów.

Opowiadanie powinno zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Forma pracy konkursowej:

- konkurs skierowany jest do uczniów kl. VI-VIII,

- na stronie tytułowej podajemy imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę,

- praca konkursowa nie może przekroczyć 5 stron (strona tytułowa się nie wlicza), format A4,

- pracę piszemy czcionką Times New Roman; rozmiar 12; 1,5 wiersza odstępu między wierszami,

- pracę oddajemy w formie wydruku i dostarczamy na adres Organizatora,

- na ostatniej stronie pracy należy umieścić metryczkę, która będzie zawierała dane autora pracy oraz nauczyciela prowadzącego (imię i nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy do szkoły i nauczyciela prowadzącego).

   Konkurs plastyczny na plakat ,,Co dla mnie oznacz Zbrodnia Katyńska”

Forma pracy konkursowej:

- konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV-VIII,

- praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w tematyce:

                                   „Co dla mnie oznacza Zbrodnia Katyńska”,

- prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi i w dowolnym formacie,

- każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę,

- w konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich,

- pracę dostarczamy na adres Organizatora,

- na odwrocie plakatu należy umieścić metryczkę, która będzie zawierała dane autora pracy oraz nauczyciela prowadzącego (imię i nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy do szkoły i nauczyciela prowadzącego).

Konkurs na prezentację multimedialną ,,Zbrodnia Katyńska- jak wielką stratę poniosło polskie społeczeństwo”.

Forma pracy konkursowej:

- konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV-VIII,

- praca konkursowa ma być prezentację multimedialną o tematyce:

,,Zbrodnia Katyńska- jak wielką stratę poniosło polskie społeczeństwo?”.

- prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi
w darmowych programach do prezentacji multimedialnej
,

- prezentacje multimedialne prosimy dostarczać na płycie DVD lub CD,

- każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę,

- w konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich,

- pracę przesyłamy na adres Organizatora,

- w ostatnim slajdzie należy umieścić metryczkę, która będzie zawierała dane autora pracy oraz nauczyciela prowadzącego (imię i nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy do szkoły i nauczyciela prowadzącego).

Organizatorzy konkursów postanawiają przyznać nagrody w kategoriach:

- konkurs literacki- 3 pierwsze miejsca

- konkurs plastyczny:

* kl. IV- VI – 3 pierwsze miejsca

* kl. VII – VIII – 3 pierwsze miejsca

- konkurs multimedialny:

* kl. IV – VI – 3 pierwsze miejsca

* kl. VII- VIII – 3 pierwsze miejsca

Prace należy składać drogą elektroniczną do dnia 15.05.2020 r na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy Ogłoszenie »