czwartek, 02 kwiecień 2020 12:33

Trwają remonty powiatowych dróg

zdjęcie drogiZdjęcie ilustracyjne fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, w budżecie na 2020 rok Rada Powiatu w Lipnie na wniosek Zarządu Powiatu w Lipnie zabezpieczyła kwotę blisko 3.000.000,00zł na inwestycje związane z drogami.

Obecnie wykonawca sukcesywnie prowadzi roboty ziemne przygotowujące poszczególne odcinki dróg do remontów. Profilowane są pobocza, wykonywana jest podbudowa oraz ścinka poboczy.

W marcu na drogach Lipno – Czarne oraz Chodorążek – Wioska wykonano roboty ziemne – poszerzenie jezdni do 5 metrów. Termin wykonania pozostałych robót drogowych na drogach: /Obory/ - gr. pow. – Wildno – Lipno (2,539 km); Sikórz – Kikół (0,738km); /Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. - /Włocławek/ (0,300 km); Czermno – Kukowo – Gorzeszyn – Huta (0,400 km); Tłuchowo – Kłobukowo (1,000 km); Krojczyn – Dyblin (0, 643 km); Kłokock – Złowody – Szpiegowo (1,000 km); Lipno – Brzeźno – Gnojno (1,107 km);  Karnkowo – Lipno (0,500 km) został ustalony do 31 sierpnia br.  Łączna wartość zaplanowanych robót na około 9,5 km dróg powiatowych wyniesie blisko 1.980.000,00zł.

W trakcie realizacji jest także inwestycja – remont zatoki postojowej w miejscowości Wielgie w ciągu drogi powiatowej Wielgie – Oleszno. Zrywana jest istniejąca nawierzchnia, wykonywane jest koryto na długości zatoki oraz ustawiane są krawężniki i oporniki. Koszt tej inwestycji to 50.000,00zł.

Natomiast w roku 2019 wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,600 km drogi powiatowej Gorzeszyn - Huta. Zgodnie z planem prace będą kontynuowane w roku bieżącym. Wykonany zostanie remont drogi na odcinku 0,400 km.

- Władze Powiatu corocznie przeznaczają część środków w budżecie na inwestycje drogowe, ponieważ to stan dróg, ich jakość jest jedną z najistotniejszych kwestii dla mieszkańców. Mam nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz poprawią jakość podróżowania naszych mieszkańców - Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

źródło:http://www.lipnowski.powiat.pl/aktualnosci/item/3987-trwaja-remonty-powiatowych-drog

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy INFORMACJE- KRUS »