czwartek, 21 listopad 2019 07:52

BohaterOn

djembed

{pgslideshow id=663|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

„Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób”.

„BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm”

Kampania prowadzona jest od trzech lat przez dwie wrocławskie organizacje: Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria. Uczniowie Szkoły im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole biorą udział w tej akcji od samego początku. Naszym działaniom przyświecają słowa Leonidasa, bohaterskiego króla Sparty: „Umrze naród, w którym umarli bohaterowie”. Postawiliśmy przed sobą zadanie: dotarcie do jak największej liczby odbiorców. W ramach działań projektowych zorganizowane zostały lekcje, wystawy, konkursy. Przygotowane zostały materiały, które wykorzystywane były podczas zajęć – scenariusz, karta pracy, prezentacja multimedialna oraz materiały pomocnicze. Do tej pory wysłaliśmy blisko 850 kart, laurek i listów (do tyluż powstańców), które zawierają słowa podziwu, szacunku i podziękowań za to, że bohaterscy powstańcy położyli na ołtarzu Ojczyzny swoje życie, przelali krew za wartości, jakimi są wolność i patriotyzm. Na potrzeby tegorocznej edycji absolwentka naszej szkoły Katarzyna Nadrowska zaprojektowała kartę pocztową. W naszych działaniach nie chodzi o gloryfikowanie tragicznych wydarzeń, lecz o pamięć i szacunek młodego pokolenia. Wysyłane karty, laurki i listy stanowią pewnego rodzaju łącznik między pokoleniami. Uczniowie mają tym samym ostatnią szansę, aby napisać i wysłać kilka ciepłych słów o powstańców których z każdym rokiem ubywa. Należy zrobić wszystko, aby czas nie zatarł pamięci o ludziach, którzy przelali krew za wolność przyszłych pokoleń.

Ireneusz Bednorz