czwartek, 05 grudzień 2019 11:06

XIII Sesja Rady Gminy Kikół

sesja170518

  KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (pdf)

O godzinie 13.00  11 grudnia 2019 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja  z XIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

Wyniki głosowań na żywo  na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kikół w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2019 – 2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie.
Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy Uwaga - Marznące opady »