wtorek, 04 luty 2020 12:50

Gloria Victis

{pgslideshow id=683|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

źródło: nadesłane

22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Powstanie styczniowe wywarło wielki wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej mas ludowych oraz postaw i programów politycznych przed 1918 r. Pierwsze obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się w 1913 r. Z oczywistych powodów mogły być one zorganizowane na terenie zaboru austriackiego, czyli w posiadającej

autonomię Galicji. Najbardziej okazale przebiegały obchody 50. rocznicy Powstania we Lwowie. To właśnie tu - jak zanotował Władysław Tarczyński - "biło Serce Polski". Odwoływanie się do tradycji powstania styczniowego stanowiło ważny element tworzenia nowoczesnego narodu polskiego. Legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenie powstańców doprowadziło do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku. W 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowegodelegacje Urzędu Gminy w Kikole z Panią Sekretarz Małgorzatą Baranowską oraz Szkoły Podstawowej z Panią Dyrektor Małgorzatą Rzepczyńską uczciły pamięć Powstańców składając kwiaty i zapalając znicz pod pomnikiem „Poległych w obronie wolności i niepodległości Ojczyzny”. Była to także okazja do uczczenia 75. rocznicy wyzwolenia Kikoła spod okupacji hitlerowskiej. Pielęgnujemy pamięć o naszych bohaterach narodowych. Wolność i pokój - wartości okupione najwyższą ceną, jaką jest ludzkie życie. Musimy dbać o to, by pamięć o poświęceniu i bohaterstwie nie zaginęła.

Ireneusz Bednorz

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy INFORMACJA »