sobota, 07 marzec 2020 12:35

Konsultacje Społeczne Dotyczące Przebiegu Drogi Ekspresowej S10 i linii kolejowej

kon

Trwają konsultacje społeczne w sprawie dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)
(szczegóły można znaleźć tutaj 
https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl,
https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw).

W ramach projektu CPK na terenie gminy Kikół w jednym z proponowanych wariantów ma zostać zbudowana droga ekspresowa S10 oraz linia kolejowa.

CPK zaprasza do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie do 10 marca 2020 r. włącznie.

Uwagi można składać bezpośrednio na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-drogi (formularz on-line drogi)

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej (formularz on-line kolej)

albo drogą pocztową poprzez wypełnienie i wysłanie ankiety zamieszczonej na stronie https://cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf (formularz pdf).

Projektowany dokument – (SSL), jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy INFORMACJA »