środa, 11 marzec 2020 14:52

Konkurs

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2020 zadan publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pulicznego

kon NGO

Więcej na : http://bip.kikol.pl/?a=4940

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (247.8kB) Zapisz dokument
Zarządzenie Nr 11 2020 Wójta Gminy Kikół z dnia 11 marca 2020 roku (40.9kB) Zapisz dokument
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2020 zadan publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pulicznego i o wolontariaci (288.7kB) Zapisz dokument
4. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym (12.4kB) Zapisz dokument
5. Ramowy wzór umowy (109.8kB) Zapisz dokument
6. Sprawozdanie_nowy_wzor.docx (179.1kB) Zapisz dokument
7. Karta Oceny Oferty Oferenta (17.7kB) Zapisz dokument
8. Oświadczenie_osoby_pracującej_społecznie (13.4kB) Zapisz dokument
9. opis_faktury_obowiazkowy (14.4kB) Zapisz dokument
Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy Prezentacja »