poniedziałek, 09 wrzesień 2019 08:13

INFORMACJA

urna 2

Informacja Wójta Gminy Kikół dot. najważniejszych terminów wynikających z kalendarza wyborczego 2019 w wyborach do Sejmu i Senatu RP

• do 13 września przyjmowane są zgłoszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 15.

Zgłoszenia przyjmują

Małgorzata Baranowska – Sekretarz Gminy tel. 54 2894670 wew. 39, pok. nr 11

Agnieszka Wasilewska – inspektor tel. 54 2894670 wew. 28, pok. Nr 19

• do 28 września wyborcy niepełnosprawni zgłaszają zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,

• do 4 października osoby niepełnosprawne lub powyżej 75 roku życia mają czas na złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

• do 8 października jest czas na złożenie wniosków o dopisanie do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy INFORMACJA »