piątek, 13 wrzesień 2019 15:15

Informacja o losowaniach- Komisje obwodowe

urna 2

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego we Włocławku II

z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Kikół obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do 18.09.2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kikół do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 1,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kikół.

§ 3

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kikół odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 4

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
we Włocławku II

 

Piotr Kozubowicz

 

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy Zdjęcia z OldFest 2019 »