wtorek, 15 październik 2019 07:41

XI Sesja Rady Gminy Kikół

sesja170518

XI Sesja Rady Gminy Kikół

  KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (pdf)

O godzinie 13.00  18 października 2019 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja  z XI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

Wyniki głosowań na żywo  na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wybór sekretarza obrad.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Sumin na lata 2017 – 2024”.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zakończenie.
Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy INFORMACJE- KRUS »