czwartek, 31 październik 2019 09:50

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i nagroda Ministra Edukacji Narodowej

{pgslideshow id=647|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

„17 października 2019 roku w Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach i placówkach rejonu włocławskiego otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wręczane przez Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego pana Józefa Ramlaua i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pana Marka Gralika.
         W uroczystości udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm RP - pani dr Joanna Borowiak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jednocześnie Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” - pan Wojciech Jaranowski, pan Dariusz Gliszczyński - reprezentujący Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju panią Annę Gembicką, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka - pani dr Barbara Moraczewska, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławka - pani Agnieszka Białopiotrowicz, J.M. Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku - pan prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski.


Pan Kurator życzył wszystkim pracownikom oświaty, by nie ustawali w przekonaniu o słuszności wyboru swej zawodowej drogi życiowej i jej wysokiej rangi w życiu społeczno-gospodarczym naszego kraju, a także żeby trud pracy był zauważany i doceniany nie tylko przez uczniów i ich rodziców, ale również przez całe społeczeństwo.
W trakcie uroczystości Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 64 pracowników oświaty. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowane zostały 82 osoby. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 6 osób, a nagrody Kuratora Oświaty 14 pracowników oświaty.
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego”.

Jestem wśród nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Efekt ciężkiej i wytrwałej pracy, którą uwielbiam. Dziękuję także moim uczniom za poświęcenie i zaangażowanie. To także Wasza nagroda.

Ireneusz Bednorz