wtorek, 12 listopad 2019 08:28

XII Sesja Rady Gminy Kikół

sesja170518

XII Sesja Rady Gminy Kikół

  KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (pdf)

O godzinie 13.00  13 listopada 2019 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja  z XII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

Wyniki głosowań na żywo  na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku 2019.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie.            

 

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy Szkoła do Hymnu »