środa, 10 lipiec 2024 08:43

Uroczystości wręczenia umów partnerskich proj. „Klucz do uczenia 3.0"

Uroczystości wręczenia umów partnerskich proj. „Klucz do uczenia 3.0" Uroczystości wręczenia umów partnerskich proj. „Klucz do uczenia 3.0" fot. nadesłane z UM woj. kujawsko-pomorskiego

W dniu 27 czerwca 2024 r. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie umów partnerskich programu regionalnego projektu samorządu województwa pn. „Klucz do uczenia 3.0". W działaniu, które ma służyć  wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu kształcenia, uczestniczy 50 szkół podstawowych z trzydziestu jeden  samorządów miejskich i gminnych z całego naszego regionu. Obejmujący zajęcia dodatkowe i warsztaty projekt adresowany jest do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych, a także do ich nauczycieli. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i rozwój tak zwanych kompetencji kluczowych uczniów, co powinno dać młodym ludziom szanse na kontynuowanie nauki w wybranych szkołach i dobre funkcjonowanie w życiu społecznym. Wśród planowanych zajęć są m.in. dodatkowe lekcje angielskiego i kreatywne warsztaty w języku angielskim, dodatkowe lekcje matematyki oraz warsztaty z kompetencji społecznych i interpersonalnych. Budżet projektu wynosi 6 mln złotych i jest finansowany z  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Założony na dwa lata program rusza we wrześniu br.

foto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

treść: Krzysztof Kowalewski w oparciu o informacje z Portalu informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu