poniedziałek, 08 lipiec 2024 13:16

Ostrzeżenia meteorologiczne zjawisko: UPAŁ

grafika termometr grafika termometr fot. Internet

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 156
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:09 dnia 08.07.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: aleksandrowski(62), bydgoski(66), Bydgoszcz(66), golubsko-dobrzyński(65),
inowrocławski(61), lipnowski(66), mogileński(61), nakielski(64), radziejowski(63),
rypiński(64), Toruń(65), toruński(65), Włocławek(64), włocławski(65), żniński(58)
Ważność od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 do godz. 20:30 dnia 10.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek 09.07 od 28°C do 31°C, w środę
10.07 od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 kujawsko-pomorskie (15 powiatów) od 11:30/09.07 do
20:30/10.07.2024 temp. maks 28-34st, temp min 18-22st. Dotyczy powiatów: aleksandrowski,
bydgoski, Bydgoszcz, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski,
radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski i żniński.
RSO Woj. kujawsko-pomorskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o
upałach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.