wtorek, 02 lipiec 2024 12:17

V Sesja Rady Miejskiej Kikoła

V Sesja Rady Kikoła V Sesja Rady Kikoła fot. Krzysztof Kowalewski

W dniu 02.07.2024 r. odbyła się V Sesja Rady Miejskiej Kikoła. Tematyka wydarzenia dotyczyła m.in. sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Kikół o pracach w okresie międzysesyjnym oraz wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych. Ważnym punktem była także uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Klubu Dziecięcego „Poziomka” w Kikole oraz nadanie jej statutu.  Radni dyskutowali również nad uchwałą w sprawie zniesienia sołectwa Kikół. Na szczególne wyróżnienie zasługuje inicjatywa Radnego Krzysztofa Kuczkowskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół” potomkom Armina i Irmgardy  Hammermeistrów z Bielicy. Relacja video z tejże Sesji dostępna pod adresem internetowym: https://kikol.posiedzenia.pl/?

Zapraszamy do skorzystania z  powyższego linku.

treść i foto: Krzysztof Kowalewski