piątek, 07 czerwiec 2024 12:06

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze fot. Internet

Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: lipnowski(51), Włocławek(50), włocławski(51)
Ważność od godz. 11:30 dnia 07.06.2024 do godz. 20:00 dnia 07.06.2024
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do
25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 kujawsko-pomorskie (3 powiaty) od 11:30/07.06 do
20:00/07.06.2024 deszcz 25 mm, porywy 85 km/h, grad. Dotyczy powiatów: lipnowski,
Włocławek i włocławski.
RSO Woj. kujawsko-pomorskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.